PHẪU THUẬT KHÂU TRỰC TIẾP SẸO VÙNG CỔ MẶT (<3CM)

Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị

  • Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, vết thương của bệnh nhân.
  • Rửa vết thương sạch.

Bước 2:  Thực hiện

  • Sát trùng vết thương bằng dung dịch sát khuẩn.
  • Trải sant vô khuẩn lên vết thương.
  • Tiến hành cắt lọc, khâu vết thương từng lớp.
  • Băng bó vết thương.
  • Kê toa thuốc hậu phẫu.

Bước 3:  Hậu phẫu

  • Thăm khám rửa vết thương hàng ngày, theo dõi những bất thường vết dấu hiệu sinh tồn, tình trạng vết thương.
  • Uống thuốc theo toa.
  • Cắt chỉ sau 5- 7 ngày.
WORLD BEAUTY CLINIC
TƯ VẤN 24/7 : 096 620 68 68