CĂNG BÓNG DA COLLAGEN EXTRA

31.10.2019
Thấu hiểu đặc tính & cách vận hành của các tầng lớp trong cấu trúc da, các Thạc sĩ, Bác...

CĂNG DA MẶT BẰNG CHỈ SINH HỌC

09.08.2018
Căng da mặt bằng chỉ sinh học được xem là một nghệ thuật trong thẩm mỹ và mang tính khoa...