ĐIỀU TRỊ SẸO RỖ VỚI CÔNG NGHỆ RF SIÊU VI...

29.05.2018
Sự kết hợp giữa hai công nghệ RF siêu vi điểm và liệu pháp PRP – huyết thanh giàu tiểu...