PHẪU THUẬT KHÂU CƠ KÉO MI DƯỚI ĐIỀU TRỊ LẬT...

12.04.2019
Bước 1: Chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng lật mi dưới hiện tại của bệnh nhân cần...

TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY ĐỘN MÔ

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – Chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, tư vấn phương pháp tiêm chất làm...

TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY NÂNG MŨI

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – Chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, tư vấn phương pháp tiêm chất làm...

TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY XÓA NẾP NHĂN

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – Chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, tư vấn về các nếp nhăn cần...

TIÊM BOTOX XÓA NẾP NHĂN

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – Chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, tư vấn về các nếp nhăn cần...

PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH CẰM BẰNG TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – Chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, tư vấn về phương pháp chỉnh hình...

PHẪU THUẬT ĐỘN CẰM

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về phần cằm cần phẫu thuật của bệnh nhân....

HÚT MỠ VÙNG NẾP MŨI MÁ, MÁ

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – Chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, tư vấn về tình trạng mỡ vùng...

HÚT MỠ VÙNG DƯỚI HÀM

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – Chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, tư vấn về tình trạng mỡ vùng...

HÚT MỠ VÙNG CẰM

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – Chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, tư vấn về tình trạng mỡ vùng...

PHẪU THUẬT CĂNG DA TRÁN THÁI DƯƠNG

12.04.2019
Bước 1: Chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, tư vấn về tình trạng lão hóa da trán thái...

PHẪU THUẬT CĂNG DA THÁI DƯƠNG GIỮA MẶT

12.04.2019
Bước 1: Chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, tư vấn về tình trạng lão hóa da thái dương...