PHẪU THUẬT CĂNG DA TRÁN

12.04.2019
Bước 1: Chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, tư vấn về tình trạng lão hóa da trán hiện...

PHẪU THUẬT CĂNG DA MẶT BÁN PHẦN

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – Chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, tư vấn về tình trạng lão hóa...

PHẪU THUẬT NÂNG GÒ MÁ THẪM MỸ

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về phần gò má cần phẫu thuật của bệnh...

PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH MŨI LỆCH

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng phần xương sóng mũi lệch, không...

PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH MŨI GỒ

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng mũi gồ cần phẫu thuật của...

PHẪU THUẬT THU GỌN CÁNH MŨI

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng mũi hiện tại cần phẫu thuật...

PHẪU THUẬT NÂNG MŨI BẰNG SỤN TỰ THÂN

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng mũi hiện tại cần phẫu thuật...

PHẪU THUẬT NÂNG MŨI BẰNG VẬT LIỆU ĐỘN NHÂN TẠO

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng mũi cần phẫu thuật của bệnh...

PHẪU THUẬT NÂNG MŨI KẾT HỢP VẬT LIỆU NHÂN TẠO...

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng mũi hiện tại cần phẫu thuật...

PHẪU THUẬT TREO CUNG MÀY

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng cung mày xệ cần phẫu thuật...

PHẪU THUẬT CẮT DA THỪA MÍ DƯỚI

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng da thừa mí dưới. Kiểm tra...

PHẪU THUẬT LẤY BỌNG MỠ MI DƯỚI

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng mỡ mi mắt dưới. Thực hiện...