PHẪU THUẬT KHÂU TẠO HÌNH MẮT HAI MÍ

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng mí trên hiện tại của bệnh...

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MẮT HAI MÍ

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng mí trên hiện tại của bệnh...

PHẪU THUẬT CẮT DA TRÁN TRÊN CUNG MÀY

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng da thừa mí trên hiện tại...

PHẪU THUẬT CẮT DA MI DƯỚI CUNG MÀY

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng da thừa mí trên mí trên...

PHẪU THUẬT CẮT DA THỪA MÍ TRÊN

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng sa trễ mí trên hiện tại...

PHẪU THUẬT ĐỘN MÔI

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, tư vấn về vấn đề tình trạng...

PHẪU THUẬT SA TRỄ MI TRÊN Ở NGƯỜI GIÀ

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng sa trễ mí trên hiện tại...

PHẪU THUẬT KHÂU TRỰC TIẾP SẸO VÙNG CỔ MẶT (

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, vết thương của bệnh nhân. Rửa...

CẮT LỌC TỔ CHỨC HOẠI TỬ HOẶC CẮT LỌC VÊT...

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, vết thương của bệnh nhân. Rửa...

PHẪU THUẬT CẮT BỎ U DA MẶT LÀNH TÍNH

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, tiền sử bệnh lí, vùng u...

KHÂU VẾT THƯƠNG ĐƠN GIẢN VÙNG HÀM MẶT CỔ

12.04.2019
Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, vết thương của bệnh nhân. Rửa...

KHÂU CƠ MI DƯỚI MI ĐỂ ĐIỀU TRỊ LẬT MI...

11.04.2019
  Bước 1: Chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng lật mi dưới hiện tại của bệnh nhân...