AMANDA OBDAM TỎA SÁNG VÀ GIÀNH NGÔI VỊ HOA HẬU...

11.10.2020
Đêm qua, 10/10/2020 tại True Icon Hall, ICONSIAM, Hoa hậu Hoàn Vũ Thái Lan đã khép lại nhưng những ấn...